logo
flags
referenser
- John Bang
Musiklärare, Rågsvedsskolan

”JamHuben funkar verkligen asbra!”
//Lave, Vengha - facebook.com/vengha

GRUPPUNDERVISNING
SKARA MUSIKSKOLA
BANDFABRIKKEN

Med DMF i Danmark

MORGAN ÅGREN
OLA JOHANSSON
referenser
Jamhub - John Bang

"JamHuben löser många problem för musiklärare både vad gäller i klassrumsmiljön, men även på politisk nivå, eftersom det är ett problem att spela i ensemble med för många elever i samma undervisningsgrupp…
Hoppas att JamHub kan bli närmast en standard i musik-klassrummen!"

- John Bang
Musiklärare, Rågsvedsskolan samt gästlärare i digitala verktyg på Stockholms Musikpedagogiska Institut.

-------------------------------------------------------------------------------------------
JamHub - Rytmus Stockholm

"JamHub fungerar bra, riktigt bra!"

-Bengt Eriksson
Biträdande Rektor - Rytmus Stockholm

www.rytmus.se

-------------------------------------------------------------------------------------------
JamHub - Skara Musikskola

"JamHub är ett bra verktyg att undervisa Rockgrupp med, utan att trötta ut öronen för varken lärare eller elev. Alla ställer enkelt sin medhörning själva."

-Ola Johansson

Slagverks- och esemblelärare, Skara Musikskola.

Skara Musikskola

-------------------------------------------------------------------------------------------
JamHub - Bandfabrikken

Möt Lage Thune Myrberget från Bandfabrikken, Norge. Tack vare JamHub startade Lage bandundervisning för ungdomar. "Vi vet att det finns massor av ungdomar som sitter och övar själva. BANDfabrikken ger dessa musiker chansen att träffas och utveckla talanger tillsammans med vår bandinstruktörer på vår skola."

- BANDfabrikken

www.bandfabrikken.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jamhub passar perfekt in i min lilla studio där den fungerar som monitorsystem. Dessutom är JamHub portabel så man kan använda den live och styra nivåerna själv för ex. loopar och klick. Kanongrej!”

Morgan Ågren
Utsedd av Modern Drummer till världens bästa fusion
trummis 2010

-------------------------------------------------------------------------------------------
TIDNINGAR

Ljudet då, hur låter JamHub BedRoom? Bra, mycket bra och riktigt dj-a bra rent ut sagt…. Ännu bättre är att funktionaliteten och kvaliteten är riktigt bra. Hade den kostat två tusen kronor mer hade jag inte varit ett dugg förvånad.

- Jörgen Cremonese för tidningen FUZZ Nr 1-2010

-------------------------------------------------------------------------------------------

Det låter rent och öppet och stereobilden gör att man upplever ljudet på ett naturligt sätt… Jag tycker JamHub är en produkt som ligger helt rätt i tiden… När du fått ljud i ditt instrument och dina lurar är det bara att dra upp kontrollerna på din modul tills det låter som du vill ha det… Hade det inte varit roligare att samla sina vänner runt en JamHub istället för Yatzy eller pokerbordet? Ta med gitarren och kom över så kör vi..

- Ulf Widlund för tidningen MM Nr 05-2010

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jamhub är ett mycket bra red­skap för att göra repen mer tillgängliga och effektiva men också för att utveckla kvalite­ten på dig som enskild musi­ker och på bandet som helhet.
Därtill är även JamHub ett ut­märkt redskap för att kunna genomföra gemensamma in­spelningar av repen. Vi rekom­menderar JamHub till alla ty­per av bandkonstellationer från duo till fullt band. Möjlig­heterna är kort sagt många.
 
-
 Jonas Ekestubbe för tidningen STUDIO nr 4-2010

Så tycker internationella pressen…

FUTURE MUSIC - UK
"JamHub is one of the best new products we have seen in a long time. It is
amazingly practical and well worth the money"


STAGE MAGAZINE – BENELUX

“The only thing missing is a tap for coffee or beer”


PLAY MUSIC – UK

JamHub is one of the best new products that we have seen in a long time.
It is amazingly practical, very easy to use and well worth the money”


MUSIC TRADES – US

JamHub creates new market. The silent rehearsal studio could create
fertile sales opportunities and increase music-making participation at all levels”


MUSICIAN – AUSTRALIA

“The JamHub GreenRoom is a convenient and powerful practice aid which helps
keep the noise down without compromising on performance energy. Players should
love the JamHub, but probably not as much as the neighbours!”


ACCENT EDUCATION MAGAZINE – AUSTRALIA

“In reality there is a lot of very clever electronics in here that would have cost a
small fortune (and been very bulky) only a few years ago”

JamHub
JamHub ProduktbladJamHub Manual
1
Generalagent: Crafton Musik AB • Truckgatan 2 • 442 40 Kungälv • Tel. +46 (0)303-246090 • info@crafton.se • www.crafton.se
transp